kompenzacija ili konpenzacija

Piše se kompenzacija.