kompatibilnost ili konpatibilnost

Piše se kompatibilnost.

Kompatibilnost je osobina onoga što je kompatibilno. Od latinskog compatibilis spojivo, dopustivo, skladno, usklađeno, saglasno.