kome ili kom

Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ upitne zamenice ko glase kom i kome sa pokretnim e. Ovi oblici su potpuno ravnopravni.