kompliment ili konpliment

Piše se kompliment.

Alveolarno n ispred dvousnenog p prešlo je u dvousneno m jednačeći se sa njim po mestu tvorbe.

Pravopis dozvoljava i ređi oblik komplimenat. Genitiv množine je komplimenata.