kokoški ili kokošaka

Piše se i jedno i drugo.

U Pravopisu genitiv množine od imenice kokoška glasi kokošaka, a u Pravopisnom rečniku kokoški kokošaka.
Izraz i ćorava kokoška nađe koje zrno znači i onaj koji je nesposoban može ponekad da postigne uspeh.