koji ili koi

Piše se koji.

se ne piše u grupama vokala kada je na drugom mestu osim kad je deo osnove: kojih, kojim, moji, mojih, mojim, tvoji, tvojih, tvojim, svoji, svojih, svojim.