kojem ili kom

Piše se i jedno i drugo.

Pridevska upitna zamenica koji ima pune (koji-kojeg(a)-kojem(u)) i sažete oblike (koji-kog-kom): Na ko(je)m spratu stanuješ?

Puni oblici su stariji, a sažeti su dobijeni kao rezultat ispadanja j između o i e, kojem su sledili asimilacija i sažimanje vokala: kojem>koem>koom>kom.
I puni i sažeti oblici su gramatički potpuno ravnopravni.