koliko-toliko ili koliko toliko

Piše se koliko-toliko.

Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: kad-tad, kako-tako, ovde-onde, tamo-amo, ovamo-onamo, gore-dole, zbrda-zdola, levo-desno, napred-nazad, manje-više, brže-bolje, danas-sutra.