hvalenje ili hvaljenje

Piše se hvaljenje.

Glagolske imenice od glagola šeste vrste završavaju se na ljenje: hvaliti-hvaljen-hvaljenje.