hej Dejane ili hej Dejanu

Piše se hej Dejane.

Imenice muškog roda prve vrste čija se osnova nenepčanim suglasnikom (p,b,m,v,f,d,t,s,n,l,r) u vokativu jednine imaju nastavak e: jelene, brate, sine, some, advokate, grade, Milane, Ivane, Petre, Pavle, Aleksandre, Lave, Dejane.
Kada se ispred nastavka e u vokativu nađu zadnjonepčani suglasnici (k,g,h) i c,z biće zamenjeni svojim prednjonepčanim alternativama (č,ž,š): vojniče, druže, siromaše, striče, kneže, viteže.