hej knezu ili hej kneže

Piše se hej kneže.

Imenice muškog roda prve vrste čija se osnova završava zadnjonepčanim suglasnicima k, g i ispred nastavka za vokativ e dobiće č, ž i š po prvoj palatalizaciji: čovek-čoveče, Miodrag-Miodraže,  duh-duše. Isto vaši i za z koji daju č i ž: stric-striče, vitez-viteže.