hej Marta ili hej Marto

Piše se hej Marta.

Dvosložna imena koja na prvom slogu imaju bilo koji akcenat osim dugouzlaznog imaju vokativ jednak nominativu. Kad zovemo Luku, Lanu, Divnu, Hanu, Minu, Olgu, Ninu, Anu, Višnju, Teu ili Dunju zvaćemo ih Luka, Lana, Divna, Hana, Mina, Olga, Nina, Ana, Višnja, Tea, Dunja.