hej Sara ili hej Saro

Piše se hej Saro.

Dvosložna imena koja imaju dugouzlazni akcenat na prvom slogu imaju o u vokativu. Kad zovemo Maju, Ivu, Lenu, Laru, Mišu, Božu, Ljubu, Mašu, Bebu ili Batu zvaćemo ih Majo, Ivo, Leno, Laro, Mišo, Božo, Ljubo, Mašo, Bebo, Bato.