hvala na pažnji ili hvala za pažnju

Piše se i jedno i drugo.

Obe konstrukcije su pravilne, u našem jeziku je pravilno i zahvaliti nekome na nečemu kao i zahvaliti nekome za nešto: hvala na pažnji hvala za pažnju.
Izraz hvala na pitanju je odgovor na pitanje kako ste, kako si i sl. i uvod u npr. dobro.
Izraz (i) to mi je hvala za sve upotrebljavamo kad je neko nezahvalan.