Hram Svetog Save ili hram Svetog Save

Piše se Hram Svetog Save.

Hram se piše velikim slovom jer je neispustivi deo imena: Hram Svete Trojice, Hram Hrista Spasitelja, Hram Vaskrsenja Hristovog, Hram Vasilija Blaženog.