hramlje ili ramlje

Piše se hramlje.

Iako većina narodnih govora nema treba ga pisati i izgovarati gde mu je po etimologiji mesto: hleb, hrana, hrast, mahati, dah, krah, prah, tih, smeh, hvala, shvatiti, uhvatiti, mladih...