hoćemoli ili hoćemo li

Piše se hoćemo li.

Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glagola htetihoću li, hoćeš li, hoće li, hoćete li.