Honkong ili Hongkong

Piše se Hongkong.

Nema jednačenja po zvučnosti kod vlastitih imena koja su samo delimično prilagođena našem pravopisu.