hica ili hitca

Piše se hica.

Suglasnik t gubi se ispred c: hitac-hica-hicu a u množini hici-hitaca (nepostojano a).