hipokoristik ili hipo koristik

Piše se hipokoristik.

Prefiksoid hipo koji znači pod, ispod, nedovoljno, piše se spojeno: hipohondar, hipoteza, hipodrom, hipoteka, hipokrit, hipotoničan, hipocentar.