hiperprodukcija ili hiper produkcija

Piše se hiperprodukcija.

Prefiksoid hiper koji znači nad, iznad uvek se piše sastavljeno: hiperbola, hiperinflacija, hipermoderan, hiperrealizam, hiperaktivan.