hirurško ili hiruško

Piše se hirurško.

Onaj koji se odnosi na hirurge i hirurgiju je hirurški: hirurška oprema, hirurško odeljenje, hirurške rukavice.