hijararhija ili hijerarhija

Piše se hijerarhija.

Od grčke složenice hierarchia, čiji prvi deo hieros znači svet, a drugi arkhein znači biti prvi, vladati, zapovedati.