hiljadu ili hiljada

Piše se i jedno i drugo.

Skamenjeni akuzativ (hiljadu) oblik je akuzativa u kome se upotrebljava brojna imenica hiljada u konstrukcijama sa nazivima mernih jedinica: Hiljadu dinara će biti dovoljno. Ovaj nepromenljivi oblik se upotrebljava i u sastavu višečlanih brojeva: hiljadu sto, hiljadu dvesta deset, hiljadu devetsto devedeset treća i sl.

Broj hiljada u konstrukciji sa kongruentnim atributom ponaša se kao imenica ženskog roda: Jedna hiljada će biti dovoljna.

Isto važi i za skamenjene akuzative stotinu i milijardu i brojne imenice stotina i milijarda.