hidro avion ili hidroavion

Piše se hidroavion.

Prefiksoid hidro koji znači voda, vodeni uvek se piše sastavljeno: hidrocentrala, hidroelektrana, hidrografija, hidroizolacija, hidroksid, hidroliza, hidrogliser, hidrometeorologija.