guvno ili gumno

Piše se gumno.

To je mesto na kome se mlati ili vrše žito. Narodni izraz za Kumovu slamu je Kumovo gumno.