gubitci ili gubici

Piše se gubici. 

Nominativ množine od imenice gubitak glasi gubici. Ispadanjem nepostojanog a, od gubitk+i (nastavak za nominativ množine) sibilarizacijom smo dobili gubitci a onda gubljenjem suglasnika gubici. T se gubi ispred c.