grčki ili Grčki

Piše se grčki.

Prisvojni pridevi od vlastitih imena na -ski, -čki -ški pišu se malim slovom.