grudi ili grudiju

Piše se grudi.

Grudi je imenica ženskog roda koja ima samo množinu. Genitiv množine je grudi (ne grudiju), a dativ i lokativ grudima
Izraz pasti nekome na grudi znači pasti nekom u zagrljaj.