gulenje ili guljenje

Piše se guljenje.

Glagolska imenica od glagola guliti glasi guljenje.