gustiji ili gušći

Piše se gušći.

Komparativ od prideva gust glasi gušći a superlativ najgušći. Gust+ji jotovanjem daje gusći, pa jednačenjem po mestu tvorbe gušći (s ispred prednjonepčanog ć prelazi u prednjonepčano š).