grablje ili grabulje

Piše se i jedno i drugo.

Grablje sa kratkosilaznim akcentom i grabulje (obično u množini) su poljoprivredne alatke kojima se grablja ili grabulja.