finansijski ili financijski

Piše se finansijski.

Finans, finansije, finansijer, finansirati.