fioka ili fijoka

Piše se fioka. 

Dativ je fioci. Deminutiv i hipokoristik je fiokica i fiočica.
U Rečniku Matice srpske postoji reč ladica koja znači isto što i fioka a u Rečniku SANU postoji i reč ladla.