finalistkinja ili finaskinja

Piše se finalistkinja.

Kod imenica stranog porekla sa nastavkom kinja ne dolazi do gubljenja suglasnika.