filozofija ili filosofija

Piše se filozofija.

Od grčkog filosofia, ljubav prema mudrosti, dobili smo filozofija prema tradicionalnom latinskom izgovoru .
U Pravopisu u tački 192 stoji: „ Oblici tipa Ojdip, Ajgej, Ajsop, Sisif, ambrosija, filosofija, muse mogu predstavljati samo izdvojeni manir užih krugova, ali ne obrazac za ugled... oblici tipa onih navedenih nikako nemaju mesta u standardu književnog jezika”.