fali mi ili hvali mi

Piše se fali mi.

Glagol fȁliti, sa kratkim a, od nemačkog fehlen, koji znači nedostajati, piše se bez h: ništa mu ne fali (ništa mu ne nedostaje).
Glagol hváliti, međutim, sa dugim a, koji znači činiti hvalu, piše se sa h: svi ga hvale (pohvaljuju).

 

fali mi ili hvali mi

Piše se fali mi.

Faliti znači nedostajati: fali mu daska u glavi. Hvaliti znači isticati nečije vrline: hvalim vas na sve strane.