fajda ili vajda

Piše se i jedno i drugo.

Turcizmi koji znače korist, dobit.