uči ću ili učiću

Piše se učiću.

U futuru I pomoćni glagol se piše zajedno sa glagolima na ti.