familija ili familia

Piše se familija.

Od latinskog familia porodica, rod, poreklo.