dvesta šesnaest ili dve stotine šesnaest

Piše se i jedno i drugo.

Brojevi do dvadeset i brojevi koji označavaju desetice i stotine pišu se sastavljeno: jedan (1), dva (2), tri (3), četiri (4), pet (5), šest (6), sedam (7), osam (8), devet (9), deset (10), jedanaest (11), dvanaest (12), trinaest (13), četrnaest (14), petnaest (15), šesnaest (16), sedamnaest (17), osamnaest (18), devetnaest (19), dvadeset (20), trideset (30)...šezdeset (60), sedamdeset (70)... devedeset (90), sto (100), dvesta (200), trista (300), četiristo (400), petsto (500), šeststo (600), sedamsto (700), osamsto (800), devetsto (900).
Brojevi koji označavaju stotine mogu se pisati i kao dve reči: dve stotine, tri stotine, četiri stotine, pet stotina, šest stotina, sedam stotina, osam stotina i devet stotina.