dve ili dvije

Piše se i jedno i drugo.

Broj dva se menja po promeni nekadašnje dvojine. U muškom i srednjem rodu: dva-dvaju-dvama-dva-dva-dvama-dvama. U ženskom rodu dve-dveju-dvema-dve-dve-dvema-dvema ekavski ili dvije-dviju-dvijema-dvije-dvije-dvijema-dvijema ijekavski .