dvanest ili dvanaest

Piše se dvanaest.

Jedanaest (11), dvanaest (12), trinaest (13), četrnaest (14), petnaest (15), šesnaest (16), sedamnaest (17), osamnaest (18) i devetnaest (19) su složenice nastale srastanjem osnovnog  broja i drugog dela koji je glasio na desete. Od dva na desete glasovnim promenama dobili smo dva na deste pa dvanaeste i na kraju dvanaest.