dva-tri ili dva – tri

Piše se dva-tri.

Kombinacije brojeva ili imenica sa brojevima za označavanje približnosti pišu se sa primaknutom crticom: dva-tri, dvoje-troje, tri-četiri, trojica-četvorica, pet-šest, sto-dvesta, korak-dva, godinu-dve, sat-dva, dan-dva, nedelju-dve, metar-dva, litar-dva.