dva čitalaca ili dva čitaoca

Piše se dva čitaoca.

Ovo je paukalna sintagma (latinski paucus mali, malobrojan). Ona se upotrebljava kad uz imenicu stoji broj dva, oba, obadva, tri četiri: dva čitaoca, oba čitaoca, obadva čitaoca, tri čitaoca, četiri čitaoca ali pet čitalaca, šest čitalaca do dvadeset dva čitaoca, dvadeset tri čitaoca, dvadeset četiri čitaoca pa dvadeset pet čitalaca, dvadeset šest čitalaca do trideset dva čitaoca. Uz broj jedan i brojeve sa njim složene imenica je u nominativu jednine: jedan čitalac, dvadeset jedan čitalac, trideset jedan čitalac i dalje.