dva Novosađana ili dva Novosađanina

Piše se dva Novosađanina.

Imenice sa osnovnim oblikom na in (Novosađanin, Beograđanin, Zagrepčanin, Kraljevčanin, Srbin, čobanin, građanin) oblike množine grade dodavanjem gramatičkih nastavaka na okrnjenu osnovu koja se dobija kad se odbaci in: Novosađani, Beograđani, Zagrepčani, Kraljevčani, Srbi, čobani, građani.
Jedan Novosađanin 
(nominativ jednine), pet  (šest, sedam, osam i dalje) Novosađana (genitiv množine) a dva (tri i četiri i svi brojevi koji se završavaju na dva, tri i četiri) Novosađanina (genitiv jednine koji se upotrebljava za malu, paukalnu množinu).