dva kilometra ili dva kilometara

Piše se dva kilometra.

I svi ostali oblici sa brojem dva na kraju složenih brojeva: dvadeset dva kilometra, trideset dva kilometra, četrdeset dva kilometra, pedeset dva kilometra, šezdeset dva kilometra...