dva jajeta ili dvoje jaja

Piše se dva jajeta.

Zbirni brojevi (dvoje, troje...šestoro...) koriste se samo za označavanje tačnog broja mladih bića ili bića različitog roda: dvoje dece, troje jagnjadi, šestoro učenika a ne dvoje jaja.