daski ili dasci

Piše se dasci.

U dativu i lokativu jednine imenice daska izvršena je sibilarizacija (alternacija k:c).