Dariom ili Darijom

Piše se i jedno i drugo.

Žensko ime Darija u instrumentalu glasi Darijom, a internacionalno ime Daria u instrumentalu glasi Dariom (kao i muško ime Dario). U prvom slučaju čuva se na kraju osnove.